PLAN AFD 2016

Orde do 29 de decembro de 2015  pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública de subvencións para a programación de acción formativas dirixidas prioritariamente  ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2016.

 

cubica